Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie: 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare si creare de întreprinderi sociale Cod… Citeste in continuare