Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit și Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale

Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/148102

Nr. inreg: 30/17.07.2015

 
 

CERERE DE OFERTĂ

privind achizitionare de servicii de „consiliere si asistenta  pentru  realizarea  si implementarea procedurilor  specifice de organizare si functionare”

 

Coduri CPV:

79400000 – 8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe

  1. CAR SANITAR RM VALCEA I.F.N, cu sediul în .Rm Valcea str .Calea lui Traian  nr. 148, bl. .8, sc.B, ap. 2 jud. Valcea. , tel: .0250/719263 fax: 0250/719263, achizitionează pentru proiectul „ICAR Incluziune prin microcredit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare si creare de întreprinderi sociale”, cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „servicii de consiliere si asistenta  pentru  realizarea  si implementarea procedurilor  specifice de organizare si functionare”, după cum urmează:
Nr. crt Denumire serviciu Specificatii tehnice minimale si obligatorii Cantitate
1  Consiliere si asistenta  pentru  realizarea  si implementarea procedurilor  specifice de organizare si functionare

Proceduri:

1. managementul riscului,

2. managementul relatiei cu clientii,

3. managementul performentei financiare si sociale,

Documentatii

4. plan de afaceri

5. plan de marketing,  conforme Cod European Microcreditare

Experti: 1  consilier expert, la sediul SES-CAR (12000 lei fee/luna),  Cheltuieli: cheltuieli deplasare  expert 4/ calatorie dus-intors saptaminal;  cheltuieli cazare  experti ( 4 saptamini) diurne experti ( 4 saptamani)

1

Procedura de achizitie este în conformitate cu Ordinul 1120/2013 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergentă”, precum si în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

  1. Tariful va fi exprimat în RON, fără TVA .
  2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei căstigatoare este “pretul cel mai scăzut”.
  3. Valoarea maximă estimată pentru această achizitie este de 19.979 lei cu TVA.
  4. Oferta trebuie să fie valabilă o perioadă de minim 60 de zile.

Informatii suplimentare puteti obtine telefonic  0757010305. persoana de contact: Balasoiu Simona .