Modul de functionare al C.A.R. Sanitar IFN
Principiul fundamental care stă la baza înființării și organizării C.A.R. Sanitar este acțiunea de întrajutorare – pe baza liberului consimțământ, membrii organizației se asociază în vederea constituirii unui fond, care ulterior să reprezinte un mijloc de întrajutorare materială la nevoie sau în cazuri deosebite.

Poate deveni membru C.A.R. Sanitar cetățeanul major cu venituri de natură salarială (sau pensionar), prin completarea formularului cererii de înscriere, achitarea taxei de înscriere (40RON) și constituirea unui fond social propriu (Minim 20RON).

Membrul C.A.R. Sanitar are obligația de a respecta Statutul C.A.R., hotararile Adunării Generale (Conferinței) a membrilor C.A.R. și ale Consiliului Director .
Costul unui împrumut este reprezentat de o dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor și constituirea fondurilor statutare.
Avantajele membrului C.A.R.:

Acces rapid la imprumuturi
Dobânzi reduse pentru împrumuturile acordate
Lipsa comisioanelor și a taxelor
Formularistică simplă
Consiliere gratuită din partea personalului C.A.R. Sanitar
Număr mare de agenții in orașe și comune
Ajutor nerambursabil în cazul decesului
Dezvoltându-se și adaptând  in permanență activitatea C.A.R. Sanitar la realitățile economice naționale si europene, în prezent sistemul C.A.R. își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii :

asocierea voluntară și deschisă
controlul democratic al membrilor
participarea economică a membrilor
autonomia
independența
educarea și instruirea membrilor
Conditiile de bază la acordarea împrumuturilor:
Solicitantul trebuie să fie obligatoriu membru cu drepturi depline si să cotribuie cu regularitate la constituirea fondului social
Pentru împrumutul solicitat, membrul trebuie să plătească o dobândă, al cărui nivel este stabilit de organul colectiv de conducere (Consiliul Director sau Adunarea Generală)
Membrul trebuie să facă dovada că poate restitui împrumutul solicitat într-o anumită perioadă de timp
Solicitantul trebuie să fie de acord cu condițiile impuse prin Contractul de Împrumut, condiții aprobate de Adunarea Generală a membrilor