INVITAŢIE

Conferintă de presă pentru lansarea SESCAR

29 iunie 2015

Adresa: Str. Carol I nr. 15, bl. Argeş, scara C, parter, Râmnicu Vâlcea

 

CAR SANITAR RM VALCEA I.F.N. vă invită în data de 29 iunie 2015 începând cu ora 10:00 la conferinţa de presă pentru dezvoltarea unui punct de lucru in Rm Valcea .În contextul unei rate reduse de ocupare (aproximativ 60%) şi a unei rate mari a sărăciei (40.4% din populaţia României era în 2014 expusă riscului de sărăcie), C.A.R. SANITAR  RM VALCEA I.F.N. vine în sprijinul persoanelor vulnerabile prin asigurarea accesului la servicii financiare adecvate şi la educaţie financiară şi antreprenorială. Faţă de împrumuturile acordate de alte instituţii financiare, Casa de Ajutor Reciproc răspunde cerinţelor sociale, prin dezvoltarea unor forme alternative de finanţare a solidarităţii.

Printre imprumuturile acordate, se numara:

  • Imprumuturi tradiţionale, in cuantum de pana la 5 ori fondul social acumulat;
  • Imprumuturi diversificate care pot fi :

Imprumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acorda aceste imprumuturi este de 1-12 luni. Plafonul maxim pentru aceste imprumuturi se calculeaza in funcţie de raportul dintre rata lunara a imprumutului plus dobanda si venitul lunar net. Imprumutul si dobanda se achita in rate lunare stabilite prin contractul de imprumut.

Imprumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acorda aceste imprumuturi este de 1-5 ani. Aceste imprumuturi pot fi acordate daca se indeplinesc cumulativ condiţiile: casa de ajutor reciproc are capacitatea financiara adecvata si beneficiarul imprumutului poate acoperi rata imprumutului plus dobanda aferenta.

Casele de ajutor reciproc sunt instituţii financiare nebancare IFN, fără scop patrimonial, organizate în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor asociaţi. În cazul acestora, membrii primesc ajutor financiar reciproc şi microcredite pentru dezvoltarea activităţilor generatoare de venit sau pentru uz personal, încurajarea economisirii pentru familiile cu venituri mici – ajută la prevenirea şi abordarea tuturor aspectelor excluziunii – sărăcie, venituri mici, lipsa locurilor de muncă şi mai ales a cauzelor acestora, lipsa educaţiei financiare şi a creditului accesibil, oferindu-le sprijin în gestionarea adecvată a bugetelor, combaterea supra-îndatorării şi efectelor unor practici de creditare iresponsabile social, şi eventual finanţare pentru ocuparea pe cont propriu.

Proiectul beneficiaza de o finantare nerambursabila acordata din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritara: 6. “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

 

U.J.C.A.R. Vâlcea asigură îndrumare, control si supraveghere a activitătii celor 53 de case de ajutor reciproc afiliate, precum si asistentă juridică, asistentă de specialitate IT.

 

Participarea Dvs. poate fi confirmata pe adresa raluca.simbotin@fdsc.ro pana la data de 10 martie 2015, telefon 0758 231 012.