Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie: 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare si creare de întreprinderi sociale
Cod Contract: POSDRU/173/6.1/S/148102

CAR SANITAR – IFN Rm. Valcea organizează concurs pentru ocuparea postului de casier / operator ghiseu.

    Dosarul de inscriere la concurs va conţine urmatoarele documente:

    – Cerere de înscriere

    – Curriculum vitae în format European

    – Diploma de bacalaureat (original şi copie)

    – Copie a actului de identitate

    – Cazier judiciar (valabil 10 zile)

    – Recomandări de la ultimul loc de muncă (daca este cazul)

    – Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu menţiunea „apt pentru angajare”

    Depunerea dosarelor de înscriere se va face până în data de 22 aprilie 2015 orele 14:00

    Selectarea dosarelor şi desfăşurarea concursului vor avea loc în data de 27 aprilie 2015 începând cu ora 9:00

    Concursul se va desfăşura in două etape: susţinerea unei probe scrise şi interviu.

    Tematica pentru concurs poate fi solicitată de la sediul unitatii CAR SANITAR – IFN Rm. Valcea (Zona Nord).

    Postul scos la concurs are în vedere derularea proiectului ICAR incluziune prin Micro-credit şi Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare si creare de întreprinderi sociale finanţat din fonduri europene prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

TEMATICA (bibliografie)

Pentru ocuparea postului de casier / operator ghişeu

    – Legea nr. 122/1996 privind regimul jurudic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi uniunilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare

    – Legea nr. 22/1969 – actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

    – Decretul 209/1976 – actualizat şi republicat – cu modificările ulterioare

    – Norme privind organizarea şi derularea proiectelor cu finanţare din fonduri europene (POSDRU)